Fener, Tekelioğlu Cd. No:7, 07160 Muratpaşa/Antalya - Medical Park Antalya Hastanesi

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlık, kişinin hedeflediği tutum ve davranışlara ulaşmasını sağlar. Kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, kararlar alması ve problemlerini tanımlayıp çözüm yolları üretmesi ve çevresiyle uyumlu bir iletişim halinde olması için verilen yardım süreci olarak tanımlanmaktadır. Bireysel danışmanlık süresi, danışanın katılımına, yaşadığı sorunun şiddetine ve sıklığına göre değişmektedir.

ÇOCUK ve ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuk danışmanlığı okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklara yönelik, onların hem bulundukları yaş dönemine ait gelişim özellikleri hem de bulundukları sosyal çevreleriyle etkileşim sürecinde ortaya çıkabilecek duygusal, gelişimsel, sosyal ve davranışsal sorunların çözülmesi, bireysel gelişimlerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine uygun olarak desteklenmesine yönelik hizmetleri içermektedir. Çocuk danışmanlığı sadece çocuk ile değil anne-baba ve çocuk ile yürütülmektedir. Gerekli görüldüğünde okul ile işbirliği yapılarak sürece dahil edilmektedir.

Çocuk danışmanlığı alanları; davranış ve uyum problemleri, gelişimsel bozukluklar, konuşma bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları, tuvalet eğitimi, travmalar, aile içi iletişim problemleri, okul ve akademik konularda sorunlar, sınav kaygısı, sosyalleşme/akran ilişkileri, fobiler, tırnak yeme, cinsellikle ilgili konular, internet bağımlılığı, madde bağımlılığı şeklindedir.

OYUN TERAPİSİ

Çocuklarla yürütülen danışmanlık sürecinde en sık kullanılan yöntemlerden biri oyun terapisidir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etmekte yetişkinler kadar iyi değildir. Oyun çocuğun kendini en rahat ifade edebildiği ve duygularını aktardığı alandır. Oyun terapisinin temel amaçları çocukların duygusal çatışmalarının çözümlenmesi için oyun aracılığıyla güvenli bir ortam yaratarak dil-bilişsel ve motor gelişimini desteklemektir. Oyun ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir.

ÇOCUK ODAKLI AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile içinde yaşanan her olay, aileyi oluşturan bireylerin hepsini etkiler. Bu nedenle; çocukla ilgili gözlenen sorunları aileden bağımsız ele almak yetersiz bir destek anlamına gelmektedir. Çocuk odaklı aile danışmanlığında; aile üyelerinin sürece katkısı ve zayıf yanlarının desteklenmesi, aile içi iletişim ve ebeveynlik becerilerinin artırılması ve değişimin kalıcı olabilmesi için aileye baş etme becerileri öğretilir. Tüm aile üyelerinin sürece katılması daha hızlı ve işlevsel şekilde çözüm alabilmeyi sağlamaktadır.

AİLE ve ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Aile terapisinde bireyler yerine aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişimin niteliği göz önünde bulundurulur. Aile ve çift danışmanlığı çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorunları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Bu süreçte çiftler özellikle empati kurma, duygusal ve düşünsel geri bildirim verme gibi iletişim becerileri çalışılarak her iki tarafın kendi doğru ifade etme ve karşısındakini anlamayla ilgili iletişim eksikleri kapatılmaya çalışılır.